Samen met u richten we ons op het vergroten van de leefbaarheid in uw directe omgeving. Doet u mee?

Factsheet MBO 2018

In de gemeente Tilburg is ContourdeTwern de aanjager van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). In deze factsheet vindt u een overzicht van activiteiten die op dit gebied plaatsvonden in 2018.

NLdoet (in bedrijf) 9 en 10 maart

Tijdens deze jaarlijkse vrijwilligersdagen realiseerden zo’n 1200 vrijwilligers bijna 100 maatschappelijke projecten. 

Beursvloer Tilburg

Met bijna 200 deelnemende maatschappelijke organisaties en bedrijven en 543 matches was ook de dertiende editie van Beursvloer Tilburg een groot succes en toonaangevend in de Benelux. Er zijn in de Benelux in meer dan 170 steden beursvloeren en Tilburg is er trots op de grootste Beursvloer te zijn.

Er zijn vele goede samenwerkingen tot stand gekomen ondanks alle hectiek en drukte op de Beursvloer. In de periode na de Beursvloer tot heden zijn alle maatschappelijke organisaties door ons gestimuleerd om de gemaakte afspraken na te komen. Dit leverde vele positieve geluiden op vanuit de deelnemende bedrijven.

Op 15 mei 2018 vierden we het 12,5 jarig jubileum van Beursvloer Tilburg bij Interpolis. Aanwezig waren vele genodigden en alle deelnemende bedrijven van de afgelopen 12,5 jaar, maar ook vrijwilligers en potentiële nieuwe deelnemers. Speciaal voor deze gelegenheid is er een jubileumfilm gemaakt waarbij voor een aantal matches van de afgelopen jaren echt zichtbaar is gemaakt wat het effect hiervan is geweest voor de samenleving. De film is hier terug te zien: https://beursvloertilburg.nl/. Deelnemers kregen tot slot een inspirerende MVO-lezing van Tony Chocolonely.

Divers

In het kader van de aanjagersrol in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen zijn er in 2018 veel bedrijfsbezoeken gedaan. Opvallend was wederom dat de ingang van de gesprekken vaak MVO-breed lag terwijl Maatschappelijk Betrokken Ondernemen slechts op een deel van MVO betrekking heeft (de P van People).

We gaven presentaties, organiseerden diverse (netwerk)bijeenkomsten voor bedrijven en brachten vrijwilligerswerk van hun medewerkers onder de aandacht, zoals bij FujiFilm. Jaarlijks zetten honderden medewerkers zich via Fuji in voor vrijwilligerswerk. De Raad van Advies van betrokken bedrijven van ContourdeTwern maakte een verdere groei van het aantal leden door.

In 2018 is de ‘sympathisantenformule’ verder uitgebreid. Dit is een zeer laagdrempelige manier voor bedrijven om zonder directe verplichtingen kennis te maken met het bedrijvennetwerk van de Raad van Advies. Dit heeft er mede toe geleid dat vanuit deze formule enkele bedrijven hebben besloten een partnerschap aan te gaan met ContourdeTwern. De belangstelling voor de bijeenkomsten van de Raad van Advies was groot; jullie beoordeelden deze met gemiddeld 8,7. Diverse thema’s kwamen aan bod. Ook bedrijven zelf brachten onderwerpen in. Het thema ‘hoe krijg ik MVO in het DNA van mijn medewerkers’ werd verder uitgediept. KPMG en professor Lucas Meijs  ('strategic philanthropy'/‘vrijwilligerswerk’ aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University) gaven hier lezingen over. Bedrijven kregen een routekaart mee hoe concreet met het onderwerp in hun eigen bedrijf aan de slag te gaan. In 2019 zullen een aantal bedrijven hier binnen de Raad van Advies hun ervaringen over komen vertellen.

Gerealiseerd dienstenpakket

In 2018 realiseerden we weer het volledige dienstenpakket. Daarnaast, afhankelijk van uw contract,  waren er drie bijeenkomsten van de Raad van Advies; de lunchbijeenkomst gefaciliteerd door Media Markt, het maatschappelijk diner bij de Faculty Club van de Bonheur Horeca Groep en de VIP-voorontvangst bij Beursvloer Tilburg. Maar ook de uitreiking van het certificaat ‘Maatschappelijk Betrokken Ondernemer 2018’, drie uitgaven van de MBO-nieuwsbrief, VIP-kaarten voor een skybox bij Willem II en inzage in de opbrengst van uw MBO-investering middels de wellventure monitor. Daarnaast kon u een introducé meenemen naar de Raad van Advies en uw partnerschap presenteren in uw eigen communicatie-uitingen.
Uw naam en logo hebben wij zoveel mogelijk opgenomen in onze MBO-uitingen: de verschillende websites, Facebook-pagina en het Steunpuntnieuws, dat maandelijks naar circa 800 organisaties in Tilburg en omgeving wordt gestuurd. Maar ook in de Mbo-brochure, tijdens presentaties aan bedrijven en de jaarlijkse Beursvloerkrant voor alle deelnemende organisaties en bedrijven.

Individueel maakten vele bedrijven gebruik van bijvoorbeeld de adviesuren van ContourdeTwern waar zij recht op hadden. Deze werden voor allerlei zaken ingezet en op deze wijze zijn ook samen met de bedrijven individueel, mooie maatschappelijke projecten gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan is Cruyshof (vanaf 2019 Frits geheten) van partner Leystromen waar we onze medewerking aan hebben mogen verlenen. Cruyshof staat voor ‘een adempauze in een andere omgeving voor mensen die rust en ruimte zoeken voor herstel en ontwikkeling’. Meer informatie op www.centrum-frits.nl 

Opvallend is dat bedrijven elkaar (en ContourdeTwern) in 2018 steeds beter weten te vinden, niet alleen voor samenwerkingen op het gebied van maatschappelijke projecten, maar ook voor verhandeling van hun core-business.

Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan een succesvol MBO-jaar!

Volg ons op: