Samen met u richten we ons op het vergroten van de leefbaarheid in uw directe omgeving. Doet u mee?

Nationale Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Monitor

mbo logo

MBO monitor; Meet uw maatschappelijk betrokken inzet! Onderzoek van Dossier Duurzaam toont aan dat 77% van de Nederlandse consumenten het belangrijk vindt dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Maar wat levert u dat op als bedrijf?

  1. Een positief bedrijfsimago?
  2. Nieuwe netwerken en klantgroepen?
  3. Medewerkerbetrokkenheid?
  4. WAT IS DE WAARDE VAN UW INZET?

De Nationale MBO Monitor is het eerste meetinstrument waarmee u zelf de kwaliteit en kwantiteit van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) binnen uw organisatie in kaart brengt. De Monitor bestaat uit 13 vragen. Na het invullen volgt een tiplijst waarmee u het succes van de MBO-activiteiten van uw organisatie kunt vergroten. Ook ontvangt u een resultaatvergelijking waarin uw antwoorden worden vergeleken met die van andere respondenten uit het bedrijfsleven.

Kijk voor meer informatie op www.nationalembomonitor.nl

Volg ons op: