Skip to main content

Samen met u richten we ons op het vergroten van de leefbaarheid in uw directe omgeving. Doet u mee?

Voordelen van deelname aan de beursvloer

Voordelen van deelname op een rijtje! Bedrijven (AANBOD) 

Een toegankelijke manier van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Door deelname aan de Beursvloer geeft u inhoud aan de “P” van “People” in uw MVO-beleid.

 • Een platform om interessante contacten te leggen en te netwerken met een kleine 200 andere bedrijven en organisaties
 • Werken aan een sterk lokaal netwerk door sociale verbondenheid 
 • Kansen creeëren voor toekomstige samenwerkingsverbanden bij o.a. Maatschappelijk Betrokken Ondernemersprojecten 
 • Een positief Maatschappelijk Betrokken Ondernemers-imago voor uw bedrijf 
 • Nieuwswaarde voor social media/website en extra publiciteit in de media 
 • Een mogelijkheid voor medewerkers nieuwe ervaringen op te doen en competenties verder te ontwikkelen 
 • Een gezellig evenement voor uzelf en uw medewerkers 
 • Aan de Beursvloer zijn geen kosten verbonden en in slechts 2 uur kunt u een positieve bijdrage leveren voor hulpbehoevende organisaties in de Gemeente Tilburg 
 • U wilt graag uw bijdrage leveren aan de leefbaarheid en verbetering van het sociale klimaat in de Gemeente Tilburg

Verenigingen en Organisaties (VRAAG)

 • Ontmoet lokale bedrijven die iets voor uw vereniging willen doen
 • Meer mogelijkheden voor sponsoring in natura, of realisatie van uw hulpvraag waar u zelf geen middelen voor heeft
 • Het realiseren van directe doelstellingen in de vorm van materialen en/of inzet van vrijwilligers
 • Kansen voor een duurzame samenwerking met het bedrijfsleven