Skip to main content

Samen met u richten we ons op het vergroten van de leefbaarheid in uw directe omgeving. Doet u mee?

MOOI ZO GOED ZO

Al meer dan tien jaar worden via Mooi zo Goed zo wensen gerealiseerd.

Logo mooizogoedzo1 2Al meer dan tien jaar worden via Mooi zo Goed zo wensen gerealiseerd. ContourdeTwern levert via dit initiatief een bijdrage aan de lokale leefbaarheid van de samenleving. Vaak bruist het van de ideeën, maar ontbreekt het aan concrete acties of middelen. Mooi zo, Goed zo wil hierin een brugfunctie vervullen. De fundamenten van een project worden gelegd door samenwerking met het bedrijfsleven, fondsen, gemeentelijke diensten en lokale media. Met de inzet van vrijwilligers die vervolgens de handen uit de mouwen steken, kunnen er allerlei wensen in wijken daadwerkelijk mogelijk worden gemaakt. Voorbeelden van mooie mooi zo goed zo projecten die recent in Tilburg zijn gerealiseerd om de leefbaarheid binnen onze gemeente te vergroten en daarnaast het sociale gezicht van de stad te versterken. Deze projecten zouden zonder inzet van het bedrijfsleven, dat zo zijn maatschappelijke betrokkenheid wil tonen, niet mogelijk zijn geweest.

Kijk voor meer informatie op www.mooizotilburg.nl